Archive for ‘Refleksioon’

9. veebr. 2023

Hariduse probleemid tulevad hirmust

Valimiste aeg on tore, sest räägitakse lähemalt ühiskonna valupunktidest ja nende lahendusvõimalustest. ERR tegi ka toreda kokkuvõtte sellest, mis nelja aastaga tehtud on (vaata saadet “Haugi mälu”). Sellest võiks välja arendada korraliku enesehindamise ja aruandluse. Sealjuures on huvitavad eri maailmavaatega ühiskonnagruppide avaldused, mis on valesti ja kuidas neid probleeme lahendada. Selgelt tuleb välja, mis on kellegi jaoks oluline ning mis on nende jaoks tehtavad arendused ja mis mitte.

Haridus on selline põnev eluvaldkond, millega on kõigil isiklik ja põhjalik kokkupuude. Võib-olla isegi sügavamalt kui näiteks meditsiiniga, sest on inimesi, kes ei puutu tervishoiuga aastaid kokku, aga koolis peame kõik vähemalt üheksa aastat käima. Seetõttu on meil igaühel hariduse teemadel midagi öelda ning see on sügavalt põimunud igaühe väärtushinnangutega.

Näiteks kaasava hariduse teema on inimõiguste ja väärtuste teema. Kui usume sellesse, et igaühel, sõltumata tema erinevatest omadustest, on õigus väga heale haridusele, siis me ei saa ilma kaasava hariduseta kuidagi edasi minna. Isegi kuidas-küsimusele ei ole liiga palju erinevaid lahendusvariante, sest teaduslik teadmine on andnud meile häid vihjeid selle kohta, mis on lastele hea ja mis mitte nii väga. Ka õppekeele küsimus ei ole pelgalt instrumentaalne, vaid tugevalt seotud väärtuste (ja praegu ka hirmudega). Need vaidlused, mida kuuleme ja näeme ajakirjanduses, peegeldavad iga kõneleja väärtushinnanguid, ootusi ja kartuseid.

Minu hinnangul on kõige suuremad mured praegu hariduses järgmised:

  • osa lapsi ei jõua edasi, sest tema vajadusele sobivat õppekeskkonda ei ole koolil pakkuda (kaasav haridus),
  • õppe sisu ja vorm on maha jäänud 21. sajandi elust ja ootustest (õppekava sisu ja õppetöö korraldus),
  • õpetajatest ja teistest koolitöötajatest on terav puudus (ebakõla vastutuse ning tunnustuse vahel).

Kust need tulevad?

Me oleme kunagi kokku leppinud, et õpetame korraga suurt hulka õpilasi ja ootame kõigilt samasuguseid tulemusi. Siis jaotasime ühevanused lapsed klassidesse. Üldjuhul on ühe kooli lapsed pärit ühest naabruskonnast (süveneb segregatsioon, aga nii on mugavam ja lihtsam). Leppisime kokku ka, et on teatud ained (nt matemaatika, loodusõpetus jne) ja igal ainel on eraldi õpetaja (v.a esimesed klassid). Otsustasime, et teatud vanuses lapsed peavad koolis käima kuni kindlaks määratud vanuseni ning sooritama ühesugused eksamid.

Me oleme need kokkulepped teinud ühest küljest selle pärast, et see on kulutõhus (30 lapse õpetamine korraga on odavam kui jagada need lapsed nt kolme rühma eraldi õpetajatega), tundub lihtsam (ühesugused lapsed on koos koolis ja grupis) ja me kardame, et kui me õppekava ja eksameid ette ei kirjuta, siis õpilased ja õpetajad ei pinguta piisavalt. See viimane on hirm, mis on mõistetav, sest tegemist on meie lastega. Kõik tunded on oluliselt tugevamad, kui mängus on lapsed. Eriti enda omad. Seega oleme kokku pannud õppekava, et olla täitsa kindlad, et õpitakse tähtsaid asju ning teeme eksameid, et kontrollida, kas siis on õpitud ka.

21. sajandi alguses oleme jõudnud kohta, kus see kokkuhoiusoovist ja kontrollivajadusest kujunenud koolisüsteem enam ei tööta. Kõik lapsed on olnud alati erinevad, aga oleme nüüd õppinud seda märkama ja toetama ning väärtustama. 30 last klassis ei ole enam sisuliselt tõhus, sest hea õpetaja teab, et ta ei saa õpetada 30 last ühtemoodi. Kui tal on kümneid lapsi klassis, siis ta lihtsalt peab tegema mitu tundi korraga (individualiseerima ja diferentseerima), mis on väga keeruline. Tekib vajadus palgata palju tugispetsialiste, mis muudab ka kulutõhususe küsitavaks. Nüüd tuleb lihtsalt leppida tõsiasjaga, et kõik lapsed on erinevad ja neid ei saa suures grupis koos ühtmoodi õpetada, isegi siis, kui Excelis see välja ei paista.

Jäik õppekava, hinded ja eksamid ei taga õpitulemusi, kuigi paberil või vaistlikult see võib tunduda loogiline. Isegi kui teeme neid veel jäigemaks ja hindame eksameid veel rangemalt, ei taga see tulemusi. Oleme õppekava küll remontinud, aga see on pigem sanitaar- mitte kapitaalremont. Inimesed, kes õppekava kirjutavad, on oma aine fanaatikud, mis on tore, aga kaotavad silmist suure pildi ja mul on tunne, et vahel ka õpilase. Hindeid pole tegelikult üldse vaja panna. Eksamid ja hinded on võimu instrumendid, mis tulevad hirmust kaotada kontroll. Tagasisideväärtust hinnetel ja eksamitel peaaegu et ei ole. Kui koolisüsteemis pole tagasisidet, pole ka õppimist.

Õpetajal on tunne, et ta on võimatu ülesande ees – õpetada sadu õpilasi ühe mõõdupuu järgi, suurtes gruppides ja samal ajal tundes, et ta ei jõua iga lapseni ega suuda suurt osa neist edasi aidata. Teda kontrollitakse (eksamid), aga tuge on vähe või pole üldse mitte. Õppekava on mahukas ja üsna detailne, aga kuhu sinna mahub õpetaja ja õpilaste individuaalsus, huvi ja vajadused? Kuhu mahub inimeseks olemise kõrge kunst?ˇÕpetajal tekitab stressi suur lahknevus tema soovide, ideaaline ning reaalsuse vahel. Tahab palju enamat ning vajalikumat, aga ei saa või ei jõua.

Ülal nimetud probleeme ei saa lahendada neisse rohkem raha mattes. Haridustöötajate palka tuleb edasi tõsta, aga see üksi ei liigu isegi mitte lähemale nimetatud suurte probleemide lahendamisele.

Mis on minu arvates leevendus?

Meil on vaja püüda lahti lasta oma hirmudest ja kontrollivajadusest. Usaldame haridustöötajaid, kes on oma valdkonna tippspetsialistid ja tunnevad õpilasi. Nad vajavad tuge, mitte ülereguleerimist.

Esiteks on vaja muuta õppekava nii, et see on paindlikum (kirjutasin sellest siin) ja õpetajat toetavam. Viimane tähendab seda, et lisaks õpitulemustele on õpetajaraamatud ja muud materjalid, kus on õppesisu erinevatel tasemetel. Ainekeskseid õpitulemusi peab olema selgelt vähem ja üldpädevustele keskendumist rohkem.

Teiseks muudame õppekorraldust nii, et õppegrupid on väiksemad, paindlikumad ja arvestavad pigem õpilaste vajadusi, huvisid ja reaalset arengut, mitte bioloogilist vanust. Ärme pane hindeid, vaid anname sisulist edasiviivat tagasisidet (loe siit). Muudame eksamikorraldust nii, et ta annab tagasisidet õigeaegselt, mitte siis, kui kool on juba läbi (kirjutasin siin).

Kokkuvõttes on vaja õppekorraldust muuta paindlikumaks ja inimnäolisemaks, usaldavamaks ning erinevusi väärtustavamaks. Sinna suunas on meie ühiskond tervikuna teel. Aitame haridus järele.

Kuula ka väga head saadet: Kersti Kaljulaid (h)arutab.

3. dets. 2022

Õpetajate kvalifikatsioonist ja ebaõiglusest

Minu lähemad kaasteelised teavad, et olen väga kirglik igasuguse mõõtmise teemal. Usun siiralt, et kõike on võimalik mõõta, lihtsalt peame kokku leppima meie jaoks usaldusväärsed ja piisava seletusjõuga indikaatorid. On asju, mida on ilgelt keeruline mõõta, nt armastust, headust, õiglust ning eriti koolitöötajate pädevust.

Selleks on välja mõeldud erinevaid indikaatoreid ja vahendeid. Näiteks üks levinumaid ja teaduslikult läbiuuritumaid on Danielson Framework, aga ka sellega suudetakse üüratu ressursikuluga vahet teha väga halbadel ja väga headel õpetajatel. Ei ole mõistlik lahendus. Eesti vabariigis on tehtud otsus, et head õpetajad on need, kellel on magistrikraad ja õpetajakutse ning seda kontrollitakse selle mõttega, et kui õpetajal on vastav kvalifikatsioon, siis ta on hea õpetaja ja kui selles koolis on *piisav hulk* korras paberitega õpetajaid, siis järelikult antakse selles koolis head haridust.

Sinna, mis on hea haridus ja kuidas seda mõõta, ma praegu ei lähe. Ühel ilusal päeval võtan kindlasti selle kohta ka midagi arvata. Täna tahan hambusse võtta selle, mis puudutab piisavat hulka kvalifitseeritud õpetajaid ja riiklikku järelevalvet.

Hea lugeja ei pruugi olla kursis riikliku järelevalve loogikaga. Teen väikese sissejuhatuse. Nimelt, on seadus ette näinud, et erakoolile antakse tähtajaline tegevusluba ja kui selle tähtaeg hakkab lähenema, viiakse läbi järelevalve, et kontrollida, kas õppe- ja kasvatustöö on õiguspärane ja muu hulgas kontrollitakse ka koolitöötajate, kellele on esitatud riiklikud kvalifikatsiooninõuded, nõuetele vastavust. Õiendid on avalikud ja on leitavad siit. Järelevalvet tehakse ka muudel puhkudel, nt praegu on teema ka õpetajate eesti keele oskus. Ja vahel harva tehakse järelevalvet ka tõsise kaebuse laekumisel. Kuid järelevalvete peamine hulk on ikkagi erakoolide loapõhised järelevalved. Teisi on palju vähem. Munitsipaalkoolidele tehakse järelevalvet harva (v.a praegune kampaania venekeelsetes koolides), sest neil on tegevusluba juba ammu olemas. Kokkuvõte: erakooli kogu tegevus piltikult öeldes keldrist pööninguni tuulatakse iga kolme aasta tagant läbi. Protsess ise on õpetlik ja meeldiv. Ametnikud küsivad palju dokumente, annavad neile sisulist ja põhjalikku tagasisidet, tulevad kooli kohale, vaatlevad tunde, räägivad kõikide osapooltega, arutame koolielu kõik aspektid sisukalt läbi. See oli väsitav, aga ka väga kasulik. Vestlused olid meeldivad ja tagasiside, mis me saime toetav ja julgustav. Järelevalve ametlik ja pidulik lõplik dokument on õiend. Need on avalikud ja leitavad ülal lingitud lehel. Viimastel aastatel on järelevalve muutunud palju sisulisemaks (ei ole ainult see, kas paber vastab paberile) ja ka õiendid sisukamaks ning pikemaks. See on väga positiivne.

Eelmisel õppeaastal oli Emili koolis 2. kooliastme tegevusloaga seotud järelevalve. Saime suure hulga ettekirjutusi, aga suutsime ka kõik vead tähtajaks parandada. Ainus ettekirjutus, mis jäi üles, oli seotud õpetajate kvalifikatsiooniga (uueks tähtajaks saime 1.09.2023). Kuna see on avalik nagunii, siis panen siia osa dokumendist, mille ametlik pealkiri on “Ärakuulamine”.

HTM leiab, et olukorras, kus üle 28 protsendi koolis töötavate
õpetajate kvalifikatsioon ei vasta õigusaktides sätestatud nõuetele ning seejuures puudub
kaheksal õpetajal nii magistrikraad kui ka õpetajakutse, viitab, et koolis on õpetajate
kvalifikatsioonide küsimuses probleem. Tegemist ei ole olukorraga, kus koolist mittesõltuvatel
põhjustel ei ole ajutiselt ning lühiajaliselt võimalik täita ametikohta nõuetele vastava
kvalifikatsiooniga õpetajaga. Eeltoodust saab järeldada, et kool ei ole pikema aja vältel suutnud
nõudeid täita.
HTM on hinnanud kõiki faktilisi asjaolusid, muuhulgas õpetajate kvalifikatsioone, nende poolt
õpetatavaid aineid, ametikohtade koormust ja leiab, et kooli senisest tegevusest nähtub, et
pedagoogide, kelle kvalifikatsioon vastab nõuetele, osakaal pedagoogide koguarvust ei ole
piisav, et tagada kooli õppekavas määratud õpieesmärkide täitmine ning õpitulemuste
saavutamine. Asjaolu, et kool ei ole alates tegevuse alustamisest kuue aasta jooksul suutnud
leida õpetajaid, kelle kvalifikatsioon vastaks kehtestatud nõuetele, tekitab kahtlusi, kas ning
millise aja jooksul piisav arv nõuetele vastavaid õpetajaid leitakse. See näitab, et kool ei ole
varasematel aastatel teinud pingutusi olukorra muutmiseks ning toob kaasa vajaduse kontrollida
ettekirjutuse tegelikku täitmist pärast ettekirjutuste tähtaegade saabumist.
Eeltoodust tulenevalt kaalub HTM koolile uue tegevusloa väljastamist õppe korraldamiseks II
kooliastmes kehtivusega kuni 31.08.2025 erakooliseaduse § 5 lõigete 6 ja 7 alusel, et läbi viia
uus järelevalve ettekirjutuste täitmise kontrollimiseks. Olukorras, kus kool ei suutnud
tähtajalise tegevusloa alusel tegutsedes tagada piisavat arvu kvalifitseeritud õpetajaid, puudub
kindlus, et kool suudab nõude ka edaspidi täita, mistõttu peab HTM vajalikuks nõude täitmist
uuesti kontrollida. Tähtajatu tegevusloa saab väljastada, kui on tõendatud kooli suutlikkus
nõudeid täita.
Selgitame, et kuigi koolile kaalutakse II kooliastmes uue tähtajalise tegevusloa väljastamist,
plaanib HTM viia uue järelevalve läbi ka selles kooliastmes, et kontrollida tehtud ettekirjutuste
täitmist. Kui järelevalves peaks selguma, et ettekirjutused või tegevusloa kontrollieseme
nõuded ei ole täidetud, on HTMil õigus kaaluda ka vastava loa kehtetuks tunnistamist või
tähtaja lõppemisel uue loa väljastamisest keeldumist.

Sama(suguse) kirja on saanud samal ajal veel vähemalt paar Tallinna erakooli. Minu arvates on see hinnang kohutavalt ebaõiglane. Miks ma nii arvan?

Õpetajatest on üüratult suur puudus. Kõikides koolides, mille juhtidega viimasel ajal rääkinud olen, on mõni ametikoht täitmata. Isegi tunde jäetakse ära, sest pole kedagi (sõltumata tema kvalifikatsioonist!) klassi ette panna. (Loe veel head artiklit siin.) Juttu õpetajate suurest puudusest on viimasel ajal olnud väga palju. Mul on tunne, et ministeeriumis vaadatakse Excelit, kus numbrid justkui klapivad (meil on viimaste aastate jooksul rohkelt õpetajaid juurde tulnud). Millegi pärast ei vasta minu reaalsus sellele Excelile ja tundub, et ma pole ainus.

Üldine hariduse statistika, sh õpetajate kvalifikatsioone puudutav, tuleb Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS) ja seda täidab kool. Infosüsteemi andmeid kontrollitakse pisteliselt seirete ja järelevalvete ajal. Üldiselt võib kooli EHISesse kirjutada mida iganes ja see välja ei tule, kui eraldi kontrollima ei hakata. Tean, et ühes munitsipaalkoolis uus töötaja hakkas kvalifikatsioonile vastavust kontrollima ja leidis mitu õpetajat, kelle andmed EHISes on valed ja töölepingud tuli ümber teha. Haridussilma andmed tulevad ka EHISest, nii et ei ole täiesti usaldusväärsed. Nii on seis ilmselt ka nende Excelitega, mida kabinettides kasutatakse.

Ministeerium heidab meile ette, et me pole kuue aasta jooksul suutnud leida kvalifitseeruvaid õpetajaid. Emili kool kasvab igal aastal ühe lennu võrra. Kui alustasime, oli meil kaks 1. klassi üldõpetuse õpetajat ja üks aineõpetaja (võin natuke eksida, sest mina ei olnud siis veel Emilis). Kas oleksime juba siis pidanud füüsika ja keemia õpetajaid otsima? Ja kui oleksime juhuslikult kvalifikatsiooniga õpetajad leidnud, oleksime pidanud tööle võtma? Mis nad oleks nende aastate jooksul Emilis teinud?

Millele toetudes leiab ministeerium, et “tagada kooli õppekavas määratud õpieesmärkide täitmine ning õpitulemuste saavutamine” on vajalik magistrikraad ja õpetajakutse? Minu kogemus ütleb, et selleks on vaja väga head suhet õpetaja ja õpilaste vahel, koostööd kooli ja kodu vahel, väga palju edasiviivat tagasisidet, järjekindlust õpilaste toetamisel ning väga-väga palju usku, et iga laps suudab õppida ja edeneda. Kas me oleme mõõtnud, kui paljudes koolides õpieesmärgid saavutatakse ja tulemused täidetakse? Kui palju seal on (päriselt) kvalifikatsiooniga õpetajaid ja kui suur on “õigete paberite” mõju õppe tulemuslikkusele? Tõesti, on tõenäoline, et õpetaja, kellel on magistrikraad ja õpetajakutse, on parem õpetaja. Tal on tõenäoliselt rohkem tööriistu, et toetada erinevaid õppijaid. Kuid seda kõige baasilisemat – head suhet ja usku igasse õpilasesse – paber ei anna.

Olen korrakohaselt kuulutanud välja konkursid nendele ametikohtadele, kus on meil praegu õpetaja, kellel (veel!) ei ole kvalifikatsiooni. Kalendriaasta jooksul on Emilisee kandideerinud tööle 79 inimest. See on väga suur saavutus. Neist vajalikku õpetaja kvalifikatsiooni omas 13. Kõik, kes kandideerivad, ei tule erinevatel põhjustel tööle. Kust ma siis võtan need kvalifikatsiooniga õpetajad, kui kooli kasvamise tõttu on meil igal aastal vaja kümmekond uut töötajat? Ja me ei oota nagu magavad kassid, et hiir meile suhu jookseks, vaid teeme aktiivset kampaaniat ja otsekutseid kandideerima. Olen ilmselt kõik oma tuttavad õpetaja läbi kirjutanud. Ja mitte tuttavad ka. Headel õpetajatel on juba töökoht olemas ja isegi suure palgaga neid endale ei meelita. Õige ka. Suure südamega õpetaja ei taha jätta oma õpilasi lihtsalt selle pärast, et teine kool pakub natuke suuremat palka. Emili väärtuspakkumine meie õpetajatele ei ole loomulikult ainult töötasu, aga hea õpetaja ei vaheta nagunii kergekäeliselt töökohta. Ja kui võtan teisest koolist ära tubli kvalifikatsiooniga õpetaja, siis jäävad selle kooli õpilased, kes väärivad ka väga head haridust, temast ilma. Meil on üldse inimesi liiga vähe. Oleme ühendatud anumad.

Ma ei võta tööle inimest, kellel on küll õpetaja paberid, aga õpilastega normaalselt suhelda ei oska. Tolle sama järelevalve käigus sai väga kiita Emili kooli konkursside kord, kus oleme väga põhjalikult läbi mõelnud ja kirja pannud, millise inimese me tööle võtame. Kõige olulisemad on Emili kooli väärtused, suhtlemis- ja koostööoskused ning valmisolek õppida. Mul on kahju seda öelda, kuid suur osa õpetajakandidaatidest, kes praegu tööta on, ei vasta nendele ootustele või ei taha läbipõlemise tõttu klassi ees olla. Ja kui mul on valida, kas võtan tööle toreda õpetaja, kes ei oma veel õiged pabereid, aga teeb oma tööd hästi, või kvalifikatsiooninõutele vastava kandidaadi, kes karjub õpilaste peale, siis… Teate isegi. Õpetajat valides teeme Emilis mitu vestlust, vaatlused ja proovitunni(d). Me ei osta põrsast kotis ega luba seda ka kandidaadil teha. See võtab palju aega ja kvalifikatsioon ainult üks osa valemist.

Võtsime just tööle kolm (!) matemaatika õpetajat. Emili õppejuht Ann sai hakkama imega, et need ägedad inimesed leidis ja Emilisse tõi. Kaks neist on tudengid ja mul on tunne, et praegu kuskilt mujalt, kui ülikoolipingist, õpetajaid ei leiagi. Mul aga hing väriseb sees, sest üheksa kuu pärast vaadatakse meie õpetajate kvalifikatsiooni uuesti. Sellega ajaga ei ole neil mitte kuidagi võimalik magistrikraadi omandada. Nendel tublidel õpetajatel on mentorid ja oleme juurde palganud ka veel matemaatika ainedidaktiku. Lubame täiendkoolitusi ja õppepuhkust. Teeme kõik endast sõltuva, et nad oleksid pädevad õpetajad, aga üheksa kuuga 5-aastast ülikoolistuudiumi läbida ei saa. Mis teeme siis?

Luba anti tähtajaliselt ja kui selle aja möödudes ei ole me suutnud leida *piisavat* arvu kvalifitseeruvaid õpetajaid, siis ähvardatakse tegevusluba ära võtta. Kuidas see meid aitab? Kuidas see aitab meie õpilasi? Kas see, et nad peavad siis kooli vahetama, on nende jaoks hea? Kas see uus kool on siis parem? On mingi väga hea põhjus, mis nad praegu ei ole valinud selles teises koolis õppida. Meie õpetajad teevad väga head tööd. Õpilased ja lapsevanemad on rahul. Jälgime rohkem kui ükski teine kool Eestis, millised on meie õppetöö tulemused ja kuidas igal õpilasel läheb. 231 õpilasele, kes praegu Emilis õpivad, anname väga hea hariduse.

Kontrollitakse pea ainult erakoole. Munitsipaalkoole sama asja eest ei karistata. Munitsiplaal- ja riigikoolides käib palju rohkem õpilasi kui erakoolides. Miks neid samal teemal ei sanktsioneerita? Ma ei taha, et kedagi karistataks või kiusataks. Leian, et see on ebaõiglane, et loa ära võtmisega ähvardatakse ainult erakoole.

Ma saan aru, et ministeeriumi ülesanne on kontrollida, et Eesti koolides antakse väga head haridust. Ma sellega ei vaidle ja ainult kiidan takka. Iga vanem tahab, et tema laps käiks heas koolis, kus tal on hea olla ning antav haridus vastab ootustele. Ma mõistan ka, et kvalifikatsiooninõuded tulevad seadusest ja neid peab täitma ja neid peab kontrollima. Ma ei saa aru sellest, miks panna erakoolid võimatusse olukorda. Tunnen, et on väga ebaõiglane, et meile seatakse ootus, mille täitmine on väga keeruline või võimatu. Või kui ametnikud näevad, et on kuidagi siiski võimalik, siis palun andke nõu. Me oleme selles väljakutses koos. Kui teate mingit võimalust, kuidas nõudeid täita, siis palun aidake. Ärge ähvardage või karistage. See ei aita meie õpilasi, kelle pärast me tegelikult seda tööd teeme.

PS Eile õhtul sain suure au osaliseks, kui mind auhinnati Julge Harriga. See on Noored Kooli “Oscar” tublidele inimestele, kes kehastavad mõnd NK väärtust. Keegi hea inimene (ausõna, see ei olnud mina!) kirjutas mind nomineerides nii: “Maria on paistnud silma regulaarse julge avaliku reflekteerimisega (nagu ta ise seda nimetab) oma blogis, aadressiga https://mariakurisoo.com/ . Blogis arutleb Maria vahetult ja õpilasekeskselt olulistel õppimist ja õpetamist puudutavatel teemadel, tehes seda argumenteeritult ja konstruktiivseid ettepanekuid tehes. Marial võiks olla omaette püsirubriik Õpetajate Lehes – sellised arutlused võiksid olla iga õpetajate toa jututeemade aluseks.” Julge Harri kandidaate oli kokku kuus ja tegemist oli väärika seltskonnaga, kelle seas on au olla. Salajasel hääletusel NK kogukonna sees valiti mind laureaadiks. See on mulle väga suur au ja olen südamest tänulik. Sel aastal on olnud keeruline kirjutamiseks aega leida. Ainest on aga küll ja tagasiside on suureks innustuseks. Aitäh!

22. okt. 2022

Seekord vingun ja küsin nõu

Vana Hiina sajatus kõlab: “Elagu sa huvitaval ajal!”. Meiega on see kahtlemata nüüd juhtunud. Tunnen väga tihti, et tahaks paluda, et keegi peataks maakera, et ma saaksin maha minna. Või tahan sellest halvast pikast unenäost ärgata. Ei saa. Kestab edasi.

Mul on tunne, et põeme kõik koos posttraumaatilist stressi. Kõigepealt oli kaks aastat pandeemiat, kus olime igaüks üksi oma võitluses, leiutasime uuesti, kuidas tööd teha, õpetada, lapsi kasvatada, sporti teha jne. Taustaks oli surmahirm uue tundmatu viiruse ees. Enne, kui pandeemia ära lõppes, algas sõda meie maailmanurgas. Me siiamaani ei tea, kui suureks see kasvab ja mis on selle tagajärjed. Uus surmahirm. Lisaks majanduskriis ja ärgem unustagem, et ka kliimakriis ei ole vahepeal kuhugi kadunud. Ta lihtsalt ei mahu uudistesaatesse enam ära.

Teistest elualadest ma ei tea, aga hariduses näen, et kõik on väsinud. Juhid on väsinud sellest, et tegelesid kaks aastat meditsiinikriisi ohjamisega ja nüüd žonglöörivad kommunaalide hinna, ukrainakeelsete laste, õpetajate puuduse ning üleüldise rahuolematusega (kusjuures koroona pole kadunud). Õpetajad ja teised koolitöötajad on väsinud pidevast ümberõppest (distantsõpe ja muukeelsed lapsed klassis) ja suurest koormusest, mis tuleb puuduolevate õpetajate asendamisest. Paljud õpetajad on võtnud endale ka lisaülesandeid, et ots-otsaga kokku tulla. Ühesõnaga, väsimus ja surmahirm.

Ma näen suurt rahulolematust. Tahaks midagi muud. Tahaks suuremat palka ja vähem tööd (täiesti õigustatult!). Tahaks vahetada töökohta – äkki seal saab? Tahaks töörahu, kus lapsed õpivad ning kolleegid, lapsevanemad ja juhid toetavad, mitte ei too lauale pidevalt uusi probleeme. Täiesti mõistetav. Näengi koolirahva seas, et palju kergemini kui varem vahetatakse töökohta teise kooli või täiesti teise eluala vastu.

Tahaksin koolis olla päikesejänku, kes toob rõõmu igaühe päeva, kuulab ära ja teeb pai, pakub lahendusi ja annab ideid. Annan iga päev endast selleks parima, kuid need kriisid on ka mind üsna õhukeseks viilinud. Eks ka see peegeldub minu inimeste pealt tagasi.

Mida teha?

Olen küsinud juba kuid erinevatest suundadest, et mida siis nüüd teha. Mul on väga kahju sellest, et koolirahvas end halvasti tunneb ja ma tahaksin selle korda teha, aga ei oska. Loomulikult oleks tore, kui oleks palju raha, mis lahendaks probleemid, aga ei ole. Seega tuleb leida lahendus või leevendus, mis finantse ei küsi.

Kas aitaks see, kui pakkuda kooli poolt vaimset tervist turgutavaid teenuseid? Kas piirata erinevate muutuste hulka, et hoida stabiilsust? Kas korraldada ühisüritusi, et üksteist toetada?

Mida teha, et koolirahvas ei tunneks “ah jälle üks uus asi lisaks, jätke mind parem rahule ja laske tööd teha”-tunnet? Kust leida taas üles põnevus, õpihimu, töörõõm ja rahulolu?

1. nov. 2021

Kiri alustavale koolijuhile 2

Praegu on keeruline aeg. See, mis pöörleb meie ümber, jõuab ka kooli ja kool on nagu väike mudel sellest, mis ühiskonnas toimub. See, mis meie ümber on, on kohati väga hirmutav. Vahel võib mõnda meist tabada lausa surmahirm. Rääkimata kartusest, et keegi meie lähedastest jääb väga raskelt haigeks. See on suur koormus igaühe vaimule ning vahel on raske mõista, et teised meie ümber on samas kohas ja samade hirmude ees. Tahaks selgeid ja kiireid vastuseid, tahaks korda ja süsteemi. Tahaks järjepidevust ja kindlat teadmist, mis tulevik toob. On raske aktsepteerida, et neid vajadusi praegu keegi rahuldada ei saa.

Koolijuht on vahel keerulises kohas, sest need küsimused jõuavad temani ja tal ei ole enamasti vastust. Või kui on vastus, siis see ei meeldi igaühele. Tegemist on tervisekriisiga ja koolijuhil ei ole teadmisi-oskusi, et sellega tegeleda, ega ka voli. Õigus otsustada lapse tervist puudutavaid küsimusi on ainult tema vanemal. Koolijuht on kohustatud selles vallas täitma seadusi ja vanema seaduslikke soove. Iseotsustamise ruumi siin ei ole. Minu arvates tuleb täita valitsuse korraldusi usus, et need on läbi räägitud meditsiinispetsialistidega, ja anda endast parim, et kole viirus endast eemal hoida.

Kui koolijuht saab palju kirju ja telefonikõnesid mõtetega, kuidas koolielu korraldada, siis näitab see seda, et kogukonnaliikmed tajuvad koolijuhti endale lähedal olevat ja usaldavad teda niivõrd, et pöörduvad oma murede ja küsimustega kohe, kui need kerkivad. Võta seda kui komplimenti ja tunnustust. Kui pöördutakse, et kõva häälega mõelda ja pakkuda veel “poolikuid” lahendusi, siis seda enam paistab kogukonnas asjade arutamine turvaline olevat. See on väga hea, kui lapsevanemad julgelt sõna võtavad ja oma mõtted välja ütlevad ka siis, kui need on teistsugused kui teiste omad. See on eluterve ja edasiviiv.

Vahel on mõne pöörduja suhtlemisstiil selline, mis tekitab lugemisel küsimusi või tundeid. See on loomulik. Samas on professionaali ülesanne siin suhelda ikkagi professionaalselt ja mitte vastata samamoodi emotsiooni pinnalt. Vahel tahaks, ma tean. Inimesed vahel ei mõista, kuidas nende sõnum või sõnad mõjuda võivad. Vahel ei oskagi sellele tähelepanu pöörata. Sinul sõnumi saajana on oluline meeles pidada, et tal on hea kavatsus. Ta tahab parimat oma lapsele.

Maailmaga suhtlemiseks on alati kaks võimalust: hirm või armastus. Ma võin reageerida hirmu pinnalt (ära joosta, tarduda, võidelda) või armastusega (kuulata, tänada, kallistada). Hirm takistab kontakti saavutamist ja mõistmist. Ta paneb ründama, solvama ja kiusama. Armastus usaldab, hoolib, tähistab ja ülistab.

Praegu on ümberringi palju hirmu. See on arusaadav. Ja hirm sünnitab hirmu. Kuidas Sina saad selle tsükli katkestada, on see, kui vastad hirmule armastusega. Kui oled ise halvas kohas (väsinud, kurb, jõuetu jne), siis on see väga raske. Võta siis hetk iseendale. Näiteks maga, jaluta, söö. Hoolitse enda eest. Ja proovi siis vastata usalduse ja hoolimisega armastuse pinnalt. Luban Sulle, et see on väga hea tunne. Kui Sa ei oska seda esimese hooga teha, siis proovi nii, et enne vastamist ütled mõttes iseendale selle inimese koha “Ma armastan sind. Sa oled mulle kallis ja ma hoolin sinu murest”. Oluline on see, et oled ise heas kohas (puhanud ja rahulik).

Proovi.

Olen väga tänulik nendele küsijatele, kes on pannud mind selle peale mõtlema, kuidas ja kust ma vastan. Olen viimastel kuudel õppinud palju oma mõtteid ja tundeid suunama ning juhtima. Ja tõesti, see ei ole sõnakõlks ega klišee, on hea tunne teadlikult otsida endas üles armastus, et pakkuda seda vastuseks hirmunud inimesele.

Koolijuhi ülesanne on päevast-päeva tegeleda valuga. Sinuni jõuab kõik see, mis on valesti, aga mida keegi teine pole suutnud lahendada. Nii lihtsalt on. Sina oled seal, kus on valu. Ja Sina ravid seda valu oma tingimusteta armastusega. Iga kogukonna liige on Sinu hõimu liige ja Sinu ülesanne on vastata tema hirmule armu ja aktsepteerimisega. Nii lood Sina paremat homset.

See on vahel väga-väga raske. Justkui sul polekski lubatud tunda hirmu, väsimust, nördimust, kurbust jne. On küll. Koolijuhil peab olema must vöö enesejuhtimises. Õpid oma mõtteid ja tundeid juhtima ja siis saad kõike seda – saad tunda enda tundeid ja võtta vastu teiste omad ilma ise katki minemata ja maailma katki tegemata. Anna endale ruumi ja võimalus seda õppida. Kohtle ka iseend tingimusteta armastusega.

Kui nüüd minu sõnadevalik tundub tugev (“armastus” on vägev sõna), siis proovi seda endale “selga” nagu uut särki. Lihtsalt proovi. Kui praegu ei sobi, las olla. Proovi hiljem uuesti. Vahel tuleb veidi kasvatada selleks, et uus riie parajaks saab, ja see vajab lihtsalt aega. Ja armastust 🙂

29. aug. 2021

Haridus ja usaldamatus

Sõitsin rongiga linna. Väljas oli väga-väga palav ilm. Rongi peale tuli meesterahvas nahktagiga ja istus naisterahva kõrvale, kes oli ilmselt tema tuttav. Nad teretasid ja naine küsis, miks ta nii paksult riides on. Ta küsis: “Kas sa ilmateadet ei vaadanud?” ja mees vastas: “Ma ei usalda ilmateadet.”

Olen märganud, et maailmas on kahte sorti inimesi: esiteks need, kes ei usalda valitsust, meediat, ilmateadet ja üldse kedagi, ja teiseks need, kes üldiselt usaldavad. Esimesed mõtlevad oma peaga ja otsivad erinevaid infoallikaid, kust oma küsimustele vastuseid saada. Teised järgivad üldjuhul seda, mida valitsus või eksperdid teha paluvad. Need inimgrupid kipuvad olema erinevates infomullides, aga ma ei tea, kas see on nende käitumise põhjus või tagajärg. Ma pigem arvan, et see teine. Mul on üsna suur tutvusringkond ja seal leidub mõlemaid – nii usaldavaid kui ka mitte usaldavaid inimesi. Selles piiratud mugavusvalimis ei julge ma ma öelda, et usaldamatus või usaldavus oleks kuidagi seotud sotsiaalmajandusliku (haridus, sissetulek jmt) taustaga. (Kes oskab suunata mõne uuringu suunas, palun jagage seda.)

Üks huvitav artikkel sellel teemal ilmus ERRis seoses pensionisambast lahkujatega. Doktoritöö leidis, et lahkujaid ühendab riskivalmidus ja institutsioonide ning ekspertide mitte usaldamine. Usaldamatuid oli lahkujate seas palju-palju rohkem. Kui järele mõelda, on see täitsa loogiline, sest kui ma valitsust ei usalda, siis ma muidugi ei taha, et nad minu pensioniraha üle otsustaks.

Seoses pandeemiaga on see usaldamatus näidanud end veel mitmest küljest. Kaheldakse maskides, vaktsiinides ja piirangutes üldiselt (mõne meelest ei peaks neid üldse olema, mõni arvab, et on liiga vähe). Ja peabki kriitiline olema! See tüütu viirus on meie elu nii palju mõjutanud, et kõik otsused, mis me selle ajel teeme, tuleb hoolega läbi mõelda. Valitsus kuulab üldiselt teadlasi, aga teaduse häda on see, et ta ei anna absoluutseid, lihtsaid ja selgeid vastuseid. Ja valitsemise häda on see, et vahel peab lihtsalt otsustama, kuigi tegelikult infot eriti ei ole. Ja nii ongi juhtunud, et vahel reageerime üle ja vahel ei reageeri piisavalt kiiresti (ja sellest aru saame ikka tagantjärgi). Kas maksid ja vaktsiinid toovad rohkem kasu või kahju? Minu isiklik seisukoht on, et pigem kasu, ja ma kuulun usaldavate inimeste seltskonda. Samas on palju neid, kes ei taha maski kanda ja/või end vaktsineerida. Ja mina usun, et sundima ei peaks. Iga inimene peab otsustama ise oma tervist puudutavate küsimuste üle. Samas on valitsuse ülesanne kaitsta neid, kes end kaitsta ei saa ja sealt tulebki sund, suunamine või julgustamine.

Mind ajendas seda postitust tegema Alar Karise intervjuu, kus ta toob välja arvamuse, et vaktsineerimisvastasus näitab lünka hariduses (samal teemal on mõtet veeretanud ka teised). Ilmselt tuleb see veendumus sellest, et kui inimese loodusteaduslikud teadmised on tugevad, siis ta järelikult teab, kui hea vaktsineerimine on, ja siis ta ka vaktsineerib end. Selle ülal nimetatud mugavusvalimi põhjal väidaksin, et see seos ei ole tugev. Tean mitmeid kõrgelt haritud inimesi, kes on veendunud, et vaktsineerimisega seotud ohud on suuremad kui kahjud. (Loomulikult, kui teha põhjalikum korralik uuring, siis võib sealt ka mingi seos välja tulla.)

Mul on tunne, et usaldamatuse taga ei ole madal haridustase või kehv sotsiaalmajanduslik taust (st oskamatus loodusteaduslikke argumente kaaluda), vaid pigem mingi tegur, mis on korrelatsioonis nendega. Kas see on lapsepõlves kogetud trauma, ilmajäetus või hüljatus? Ebameeldivad kogemused meditsiinisüsteemis, autoriteetsete või võimul olevate inimestega suhtlemisel? Näiteks kuulsa Stanfordi vahukommi testi uuesti tegemisel avastati, et lapsed, kes suutsid kauem kommi vahtides istuda, olid need, kellele antud lubadusest täiskasvanud kinni pidasid (ülevaatlikult sellest siin).

Haridus on kahtlemata üks vägev asi. Hea õpetamine mõjutab lapse käekäiku päris palju. Koolilt oodatakse väga palju (loe näiteks seda artiklit). Mis osa sellest mõjutab usaldamatust? Ma arvan, et see on head suhted õpetajatega. Kui õpilane tunneb, et õpetaja siiralt hoolib temast ning käitub õpilaste huvides, siis ta õpib täiskasvanuid usaldama. Kui aga õpetaja käitub ebaõiglaselt või ei täida oma lubadusi, siis on selgelt targem oma peaga mõelda ja mitte usaldada. Nii et mina ei paneks vastutust nende “lünkade” eest bioloogiaõpetajatele, vaid pigem kõikidele täiskasvanutele, kes lastega suhtlevad (lapsevanemad, lasteaia ja kooli õpetajad, teised täiskasvanud hariduses). Hea suhe õpetajaga on kõige-kõige olulisem asi koolis (ja loomulikult sama kehtib kodus vanemaga) ja sellest sõltub, mis lapsele õpitavast külge jääb ja kuidas ta hiljem maailmaga suhtleb.

Kui sul on praegu läheduses mõni (piisavalt tuttav) laps, siis mine kallista teda, ütle talle, kuivõrd kallis ta sulle on ja küsi temalt, kuidas tal läheb. Ja siis kuula nii, nagu sulle tõesti läheks korda, mis ta sulle vastab. Selle mõju on ilmselt suurem, kui sa arvad.

28. aug. 2021

Kiri alustavale koolijuhile

Iga uus algus on raske ja koolijuhi ametiga alustamine ei ole mingi erand. Töötunde koguneb palju, õhtuti on raske magama jääda ja kogu aeg on tunne, et midagi on meelest läinud. Maailmas on väga palju inimesi, kes teevad seda sama tööd. Paistab, et nad on säilitanud oma vaimse ja füüsilise tervise, nii et ilmselt jääd ellu sina ka. Meenuta eelmist väga rasket perioodi oma elus (nt esimene päris töökoht, töö kõrvalt lõputöö kirjutamine, esimese lapse sünd vmt) ja mõtle, mis aitas sul siis sellest läbi tulla. Kas saad sama nüüd ka teha?

Oled nüüd huvitavas olukorras, kus justkui oled üksi, aga samas on nii palju inimesi, kes ootavad sult midagi. Ja tihti on need ootused ristivastupidi käivad. Tegelikult sa ei ole üksi. Sul on palju kolleege, kellega nõu pidada. Teisest küljest on sul sinu meeskond, kellele väga läheb ühise organisatsiooni käekäik korda ja kes on valmis selle nimel arutlema ja pingutama. Kui vahel tundub, et oled kui kits kahe heinakuhja vahel – üks tahab üht ja teine teist ning mõlemal on justkui õigus – siis on hetk nõu pidada. Mis on meie ühine eesmärk? Mis on meie kokkulepitud väärtused? Kas need aitavad sul selgusele jõuda? Sinu ülesanne on seista õpilaste heaolu eest ja see on tõe mõõt. Kas see aitab sul otsust teha? Kui need küsimused ka ei aita, viska kulli ja kirja.

Iga sinu otsus toob kaasa muutuse. Igal muutusel on alati head ja halvad tagajärjed. Alati. Head ja halvad. Sul ei ole selle teadmisega midagi muud peale hakata, kui seda aktsepteerida. Ja sinu meeskond aktsepteerib seda ka, kui selgitad neile, mis on sellise otsuse põhjused (nt eesmärgid, väärtused, väline keskkond) ja eeldatavad tagajärjed. Hea on olla, kui oled toimuvast teadlik, ja ebamugav on olla, kui ei mõista, mis või miks juhtub. See on inimlik ja keegi ei tee seda paha pärast, kui muutusele vastu seisab või oma ebamugavaid tundeid väljendab. Muutus on hirmus, sest toob kaasa halbu tagajärgi. Alati. Häid ja halbu. Räägi sellest, mida head muutus kaasa toob, ning selgita, miks see on vajalik. Räägi sellest, mida ebamugavat võib muutus kaasa tuua ja/või toobki, ja selgita, kuidas sellega toime tulla. Me oleme selles ebamugavas muutuses koos. Meil on ühine tulevik.

Sinu organisatsioon koosneb inimestest. Majad, mööbel, reeglid, bränd jmt on inimeste teenistuses. Inimesed kannavad eesmärke, väärtusi, ootusi, hirme ning lootust. Ole koos nende inimestega. Jah, vahel on vaja tegeleda betooni, paberi ja kõlavate sõnadega, aga tee seda võimalusel siis, kui inimestega ei saa parasjagu koos olla, või delegeeri need ülesanded inimestele, kes seda kõige paremini oskavad. Juhi peamine ülesanne on kuulata oma inimesi. Päriselt kuulata iga keharakuga. Mitte anda hinnangut, nõu või mõelda välja enda õiget vastust. Kui kuulad oma inimesi, saad aru, mis sinu organisatsioonis toimub. See on natuke nagu arsti töö stetoskoobiga. Selle ajal peab ise tasa olema. Kuulamine on väärtuslik, sest nii saad teada, mis on sinu inimeste (ja seega ka organisatsiooni) ootused, vajadused, lootused, hirmud ja rõõmud. See kõneleb nende inimeste väärtustest ja seega ka organisatsiooni päris väärtustest (kui need on erinevad paberil olevatest, oled huvitavas olukorras, jah). Kui oled uus juht, siis tulid majja ilmselt enda suurte plaanidega. Mis siis saab, kui need on erinevad? Kui sinu suured eesmärgid on erinevad kui organisatsioonis juba töötavate inimeste omad? Kas juht loob organisatsiooni või selle iga liige loob? Mina ütleksin, et iga liige loob iga päev. Juhi ülesanne on anda ruum luua. Kui aga need ruumid on üksteisest väga kaugel, siis tuleb sellest rääkida. Ja kuulata! Ja võib-olla plaanid või meeskond ringi teha.

On kaks asja, mis sind üldse ei aita. Need on õigustamine ja süüdistamine. Kellelgi ei ole kunagi õigus ja keegi pole kunagi süüdi. Ja kui mulle tundub, et kellelgi on õigus või keegi on süüdi, mida see siis tegelikult muudab? Õigustamine ja süüdistamine on minevikule hinnangu andmine, mis on mõttetu, sest sellega olevikku, st tulevikku muuta ei saa. Sul on võim ainult oleviku üle. Olevikku (ja selle kaudu ka tulevaid olevikke) saad muuta ainult läbi õppimise. Ja õppida saad läbi iseenda ja teiste kuulamise. Õigustamine ja süüdistamine on endalt vastutuse ära andmine. Keegi teine justkui juhiks sinu mõtteid, otsuseid ja elu. Ei juhi ju. Sina kontrollid seda, mida sa mõtled ja tunned ning kuidas selle ajel käitud. Kui sul on tunne, et sa ei kontrolli oma mõtteid ja tundeid, vaid keegi teine vastutab nende eest (keegi teine on neis süüdi), siis on vaja korraks eemale astuda ja iseennast kuulata. Vahel, kui tunded on väga tugevad, on vaja leida turvaline keegi, kes aitab iseennast kuulata. See on okei.

Mis sind aitab, on kohal olemine. Ole seal, kus sa parasjagu oled, päriselt ja iga keharakuga. Kui oled kodus ja puhkad, puhka täiega. Kui oled tööl, ole kohal ja anna endast parim (rohkem ei saagi!). Kui räägid kellegagi, kuula täiega. Ära muretse selle pärast, mis oli minevikus. Muretsemine ei aita päriselt ka. Ära poe selle taha, et nii ma õpin. Ei õpi, kui sa neid emotsioone üha üles kütad. Räägi või kirjuta üks kord see teema läbi ja kõik. Mine edasi. Ära muretse selle pärast, mis tuleb tulevikus. Sa ei tea, mis tuleb. Planeeri rahulikult nii palju, kui saad, ja võta vastu see, mis tuleb. Ja sellest, mis tuleb, õpi. Maailm lihtsalt tuleb sellisena, nagu ta tuleb. Tal ei ole agendat. Maailm lihtsalt on, selline, nagu ta on, selleks, et saaksid õppida ja kasvada.

15. aug. 2021

Aega pole olemas

Olen praegu oma elus kohas, kus teen tööd (või mu aju tegeleb tööasjadega) enam-vähem kogu aeg. Eks see on uut asja alustades loomulik, et raske on leida rahu ja pidevalt käivad peas ringi tegemata tööd, ütlemata sõnad ning kõik see, mis on veel kogemata. See on pannud mind palju mõtlema ajajuhtimise peale – et on oluline mõelda läbi, kuidas oma aega targasti kasutada, et kõik ikka tehtud saaks ja ise puhata ka jõuaks.

Mul on alati olnud ajaga huvitav, nihilistlik suhe. Otsustasin juba ammu, et aega pole olemas. Huvitav oli hiljem lugeda, et ka füüsikud vaidlevad selle üle, kas aeg ikka eksisteerib või mitte (kui viitsiks, otsiks siia viite). Minu soov eitada aega tuleb sellest, et ma keeldun uskumast saatusesse, mida olen pikalt pidanud enda vabadust liialt piiravaks. Nii et siis minu jaoks aega ja saatust pole olemas.

See, kus ma praegu olen, on minu varasemate valikute tagajärg. Ja see, kus ma olen järgmisel pühapäeval, on minu varasemate, praeguste ja järgmise nädala valikute tagajärg. Ühest küljest on see väga koormav – mul on täielik vastutus minu elu eest. Mõtlen, et äkki oleks vabastav panna see vastutus kuhugi mujale (näiteks valitsusele, Jumalale, saatusele, naabrile). Huvitav, kas siis oleks kergem olla?

Kui tõesti võtan vastutuse oma aja kasutamise eest, siis otsustan igal hetkel, milline on minu tulevik, kas teadlikult või mitteteadlikult, aga ikkagi otsustan ise. Kui mul on järgmisel pühapäeval essee esitamise tähtaeg, siis on minu valik, kas see saab pühapäevaks tehtud või mitte. (Loomulikult juhtub vahel harva ka minust sõltumatuid asju, nt naabrid uputavad mu korteri veega üle, sellega koos ka arvuti ja essee…) On minu valik, mida ma igal hetkel järgmisel nädalal teen. Suur enamus nendest valikutest ei ole teadlikud. Tihti andun millelegi mõnusale nüüd ja kohe (Facebook on ilmselt kõige esimene kahtlusalune sellises olukorras) ning essee kirjutamine jääb selles hetkes tegemata. Kui essee kirjutamise hetki ei vali ma terve nädal otsa, jääbki pühapäevasest tähtajast kinni pidamata. Nii et järgmisel pühapäeval võin nentida, et sel nädalal tegin mitu korda täitsa ise valiku esseed tähtajaks mitte valmis kirjutada.

Miks on seda nii raske tunnistada? Miks tahaks öelda, et “mul ei olnud aega”? Ilmselt on piinlik tunnistada, et miski muu on olnud mulle mõnusam või olulisem või et ma ei suutnud end sundida/juhtida esseed ära kirjutama. Ilmselt oleks ka õppejõu jaoks ootamatu, kui ütleksin talle esmaspäeval, et ma ei kirjutanud esseed tähtajaks valmis, sest sotsiaalmeedia oli huvitavam või muu elu oli olulisem või et ma ei suudagi end reguleerida. Tulebki standardne valge vale: mul ei olnud aega.

Mulle siiski tundub, et (vähemalt endale) tunnistamine, et ma ei valinud seda asja tähtajaks ära teha, on jõustav. See oli minu otsus ja mul oli selleks ilmselt mingi hea põhjus, et see nii kujunes. Austan kokkulepet sellega, et ütlen iseendale (ja kui julgen, siis ka kokkuleppe teisele poolele), et selles ajavahemikus olid minu jaoks teised asjad olulisemad. Võtan sellega vastutuse enda tegude ja nende tagajärgede eest.

On huvitav, et ütleme tihti “mul polnud aega”. Aega pole olemas. Mitte kellelgi pole aega. Tajume muutusi enda ümber aja kulgemisena. Nende muutuste sees olles täidame oma päevi erinevate asjadega. Kes on valinud palju trenni teha, tema jõuab tihti trenni ja tal “on selleks aega”. Kui sulle meeldib lastega mängida, siis “leiad selleks aega” päris hästi. Kui aga trennis pole harjunud käima või arvad, et lauamängud pole sinu jaoks, siis tundub ka raske selle jaoks “aega võtta”.

Mind motiveerib eesmärk. Kui tegevusel on selge eesmärk ja selle saavutamine on mulle oluline, siis saab see asi ka tehtud. Vahel peab seda eesmärki otsima. Näiteks lastega koos värviraamatu värvimine tundus mulle esialgu üsna sihitu tegevus. Olen hiljem aga aru saanud, kui väärtuslik on lastega koos (ükskõik mida tehes) veedetud aeg ning mul on ikka õnnestunud vahel ka juhtida end lastega koos asju tegema, mida ma muidu ei teeks. Tunnistan, et see ei tule lihtsalt. Siiani ei ole ma ära õppinud sihitut jalutamist. Olen lootuse (vastutuse?) pannud koerale – äkki tema õpetab seda mulle.


Kui aeg oleks olemas, siis ma tahaksin endale ajapanka. Kui aega on üle (ootan bussipeatuses bussi näiteks), siis saan üleliigse aja panka panna. Ja kui aega on puudu (jään napilt bussist maha), saan seda aega sealt võtta.