Õpilaste käitumine on võimatu!

Kui ma 2007. aasta sügisel Lasnamäe üldgümnaasiumis õpetajana alustasin, siis oli minu tunniplaanis ka ajaloo tunnid 7.c klassiga. Mul oli nendega tõesti raske koos, sest nad panid mu igatpidi proovile. Karjusin nende peale ja käisin õppealajuhataja juures, aga see ei muutnud midagi. Ühel hetkel tuli mul mõte muuta enda suhtumist neisse ja hakkasin enne iga 7.c tundi endale korrutama, et armastan neid. See hakkas tasapisi parandama meie koostöö kvaliteeti. Õpilaste käitumine “korda” ei saanud, aga läks paremaks. (Tervitan kõiki oma Lasnamäe õpilasi! Olete ikka mulle väga kallid.)

Olen seda lugu palju rääkinud mõttega, et õpetaja suhtumine määrab väga palju sellest, kuidas õpilased end üleval peavad ja kuidas õpetaja nende käitumist “talub”. See võte ei sobi ilmselt igale õpetajale, aga loodan, et mõnd on see aidanud. Seekord kirjutan veidi õpilaste käitumisest, kuidas sellega toime tulla ja kuidas seda parandada.

Mis on halb käitumine?

Halb käitumine on keskkonda mittesobiv käitumine. Näiteks muusikatunnis tuleb kõva häälega laulda, aga matemaatikatunnis see ei ole hea mõte üldiselt. Kehalise tunnis tuleb palju liikuda, aga eesti keeles tavaliselt rohkem laua taga istuda. Parem sõna on “halva” käitumise asemel ebasobiv või ebakohane käitumine. Ja see ei ole üldse laste eripära. Ka täiskasvanud käituvad vahel ebasobivalt (nt valju häälega jutustamine kinos).

Miks käitutakse ebakohaselt?

Sellele on mitu vastust ja tihti põhjused kombineeruvad.

 • Iga käitumise taga on positiivne kavatsus, st inimene rahuldab käitumisega mingit oma vajadust. Näiteks ta soovib piire katsetada (st õpetajat tundma õppida!), igavust või abituse tunnet peletada või tunnustust pälvida. Ehk siis tal on hea kavatsus, aga ta ei pruugi mõista, et sellel käitumisel on kellegi teise jaoks ebameeldivad tagajärjed.
 • Laps (või täiskasvanu) ei tea, millist käitumist talt oodatakse. Näiteks, kui oled esimest korda jumalateenistusel või kohtuistungil, siis ei tea, millal peab püsti tõusma või istuma. Sellisel juhul viisakas inimene teeb nii, nagu teised teevad. Laps ei pruugi selle peale tulla. Kui ta on esimest korda muuseumis, näitusel või teatris, ei tea ta, et joosta ja valju häält teha ei tohi. Seda tuleb talle öelda.
 • Laps (või täiskasvanu) teab küll, kuidas käituma peab, aga ei hooli või pea vajalikuks reeglitest kinni pidada. Näiteks rongis tuleb suured kotid panna akna kohale riiulile, aga tihti seda ei tehta, sest tundub, et ruumi on küll. Või õpilane ignoreerib õpetaja korrale kutsumist, sest ta tahab teiste silmis plusspunkte teenida (positiivne kavatsus) või tal on õpetajaga “suusad risti” läinud.
 • “Õigesti” käitumine ei ole jõukohane. Näiteks tuleb teatris pikalt paigal istuda, aga laps ei suuda seda teha. Tal on vaja liikuda. Ta hakkab nihelema. Õpilaste enesereguleerimisvõime on erinev – mõni vajab selles rohkem tuge kui teine. Ja pole midagi parata, et mõni vajab ka rohkem andestamist kui teine.

Kuidas ebakohast käitumist ennetada?

Kui alustad uues koolis, siis vii end kurssi kooli kodukorraga ning muude kokkulepete ja tavadega. Ebasobiva käitumise ennetamises on oluline õpetajate koostöö (loe näiteks siit). Isegi esimeses klassis, kus õpilastega on suurema osa ajast koos ainult üks õpetaja, puutuvad lapsed kokku ka aineõpetajatega (nt muusika, liikumine). Õpilasi aitab, kui õpetajate ootused nende käitumisele on ühesugused. Seega on mõistlik tutvuda sellega, mis on varem kokku lepitud, ja seda edasi arendada koostöös sama klassi teiste õpetajatega. Kui ka liikumise tunnis on teistsugused reeglid kui mujal, aitab teisi õpetajaid, kui nad seda teavad.

Kui on tegemist suuremate õpilastega, kellel on palju erinevaid aineõpetajaid, siis on oluline meeles pidada, et ebasobiva käitumise ennetamine on iga õpetaja ülesanne, mitte klassijuhataja mure. Iga õpetaja on juht oma tunnis ja vastutab selle eest, kuidas koostöö seal laabub. Seda vastutust ei saa kellelegi teisele, nt klassijuhatajale, õppejuhile, sotsiaalpedagoogile või direktorile, delegeerida. Kui Sul on probleem õpilaste käitumisega, siis see on Sinu probleem. Aga samas, seda lahendada aitab koostöö laste, vanemate, kolleegide ja tugispetsialistidega.

Üht-teist saad oma klassis enne ära teha, kui õppetöö pihta hakkab. Näiteks saad vaadata, kuidas on Sinu klassis mööbel ja õppevahendid paigutatud. Näiteks kui õpilane hilineb tundi, siis kui palju ta sellega teisi segab? Saad läbi mõelda ka protseduurid ja rutiinid (kui õpilasel on vaja pliiatsit teritada, mis ta siis teeb? kui on vaja uut paberit, mis ta siis teeb? jne). Kui otsustad reeglid ise paika panna (mitte neid lastega koos teha, mida mina soovitaksin), siis sõnasta need positiivselt ja pigem lühidalt. Näiteks “Klassis kõnnime” mitte “Klassis me ei jookse, sest siis võib kukkuda ja haiget saada”.

Kui oled juba klassi ees, tuleb alustada hea suhte loomisest ja alal hoidmisest. Loe sellest lähemalt SIIT. See on oluline selleks, et õpetaja mõistaks, miks õpilased käituvad nii, nagu nad käituvad, ja õpilastele läheks korda see, mida õpetaja neilt ootab. Hea suhe hakkab pihta hoiakutest ja neid on näha. Õpilased käituvad paremini nende õpetajate tundides, kes neist hoolivad (seda illustreerib see näide, mille tõin selle postituse alguses).

Väga, väga, väga soovitan tutvuda ja kasutusele võtta VePa metoodika. Loe selle kohta lähemalt: http://www.vepa.ee. See on põhjalikult läbi uuritud ja tõesti tõhus tehnikate süsteem, mis toetab lapse eneseregulatsiooni arengut ja ennetab ebakohast käitumist. See on üles ehitatud järgmistele sammastele:

 • VePa visioon ehk õpilastega kokku lepitud soovitud käitumised erinevates olukordades ja VePa rollid, mis annavad õpilasele võimaluse klassiruumis toimuvat juhtida,
 • Tähelepanu suunavad ja keskendumist toetavad abivahendid (suupill, käemärgid, nimepulgad, taimer),
 • Kiire tagasiside võtted (sobib/ei sobi kaardid, kiidud),
 • Preemiasüsteem hea keskendumise eest (memme vigurid, VePa minutid),
 • VePa mäng eneseregulatsiooni tugevdamiseks.

Mina olen VePa elemente edukalt rakendanud täiskasvanute koolituses, nii et ka ükski õpilane pole liiga suur VePa jaoks. Kui seda järjekindlalt rakendada, siis see töötab. Ma luban.

Kuidas sobivat käitumist soodustada?

Selle küsimuse vastus on eelmises juba veidi sees. Siin on oluline igas tegevuses kiiret tagasisidet anda. Näiteks lähete klassiga ekskursioonile muuseumisse. Enne klassist välja minemist räägite koos läbi, kuidas me käitume trammis, tänavad ja muuseumis. Lapsed ise toovad välja peamised punktid ja õpetaja ülesanne on edaspidi silm peal hoida, et nendest kinni peetakse. Kui õpetaja näeb, et Peetrike on eriti tubli trammis, siis tunnustab teda selle eest (eriti hästi töötab see siis, kui Peetri kaaslane parasjagu millegi ebasobivaga tegeleb, nii et ühtlasi saab Peetrit tunnustada ja tema kaaslase tähelepanu soovitud käitumisele suunata). Kui keegi eksib kokku lepitu vastu, siis õpetaja (või õpilane, kelle roll see on), juhib sellele tasakesi tähelepanu (“Me leppisime klassis kokku, et me tänaval kõnnime.”). Kui jõuate kooli tagasi, siis tehke kokkuvõte, kuidas läks. Tunnustage ohtralt!

Kindlasti kasuta ka võimalusi kirjalikult ja avalikult tunnustada, nt kirjuta päevikusse või helista vanemale, kui õpilane eriti hea käitumisega on silma paistnud.

On õpetajaid, kelle arsenalis on nn taktikaline ignoreerimine või õpilaste järel ootamine (“Noh, me siis seisame nii kaua, kuni te vait jääte”). Ma soovitan seda pigem mitte kasutada, sest siis ei saa õpilane tagasisidet. Kui Sind, õpetajat, mingi käitumine tõesti häirib, siis Sul tuleb oma vajaduse eest seista. Kui õpilane ei tea, et Sind tema käitumine häirib ja/või ei tea, kuidas teisiti teha, siis ta oma käitumist ei muuda.

Õpilaset peale karjumine ei ole hea mõte ja Sa ilmselt tead seda niigi. Karjumine on samasugune vägivald nagu löömine ja alandab selle sihtmärki. Tekitab hulka negatiivseid tundeid ja õppimist ei soodusta. Kui Sul õpetajana tekib kihk kellegi peale karjuma hakata, siis oled ilmselt tugevate tunnete meelevallas ja kaotamas oma enesevalitsust (sama lugu on nutmisega). Selle asemel, et karjuda või nutta, mine eemale. Ütlegi õpilastele, et Sa oled praegu väga pahane ja selle asemel, et karjuda, lähed minutiks klassist välja. Mine välja, hinga kümme korda väga rahulikult sisse ja välja. Kui oled rahunenud, mine klassi tagasi ja räägi õpilastele, kuidas Sa end selles olukorras tundsid. Ära süüdista ega õigusta. Kirjelda olukorda ja selle mõju sulle. See on tagasiside ja annab võimaluse õppida. Kui loos on mõni “peategelane”, siis vestle temaga eraldi siis, kui oled selleks valmis. See on ühtlasi ka imeline võimalus õpilastel õppida Sinu pealt, kuidas tulla toime väga tugevate tunnetega.

Lisaks aitab õpilastel “hästi” käituda, kui tunni tegevused on parajas tempos ja raskusastmes. Kõrvalised tegevused kipuvad päevakorda kerkima, kui õpilasel on igav, st tunni tegevused on liiga lihtsad või juba tehtud, või ta tunneb, et õpitav on liiga raske ja pole mõtet üritadagi. Selliseid muresid saab ennetada, kui õpid oma õpilasi tundma, st tead, kes vajab raskemaid ja kes lihtsamaid ülesandeid ning pakud õpilastele jõukohast tegevust ja vajadusel lisaülesandeid või lisaselgitusi.

Teiste sõnadega – ebasobiva käitumise ennetamiseks ja sobiva käitumise soodustamiseks on vaja, et

 • õpetaja võtab vastutuse käitumise juhtimise eest,
 • koostöö õpetajate vahel toimib,
 • suhted klassis on head,
 • õpilased teavad, mida neilt oodatakse,
 • nende käitumist toetatakse aegsasti ja hoolivalt,
 • õpilased saavad kiiret tagasisidet ja tunnustust,
 • tunnitegevused on õpilastele sobivad,
 • õpetaja adub, et käitumine on oskus nagu iga teinegi, mida tuleb järjekindlalt arendada.

Mis peaks olema ebasobiva käitumise tagajärjed?

Kujuta ette, et oled võõral maal. Kõndides tänaval tuleb peale aevastus. Aevastad ja nuuskad seejärel nina. Aga nüüd on selline värk, et sellel maal on avalikult nuuskamine rangelt keelatud, sest seda peetakse hirmus ebaviisakaks tegevuseks. Ümberringi on väga kohkunud kohalikud inimesed. Läheneb politseinik. Mis Sa tahad, et edasi juhtuks?

Sa ilmselt ei taha, et Sind avalikult häbistataks või keegi Sinuga väga kõvasti kurjustaks. Kui Sind näiteks nurka seisma pandaks, kuidas Sa end siis tunneksid? Ja loodetavasti pole sellel maal enam füüsilist karistamist.

Esiteks oleks Sa ilmselt tahtnud, et keegi oleks seda Sulle varem öelnud, et sellel maal ei tohi avalikult nuusata. Võimalik, et Sa isegi teadsid seda enne, aga (a) Sa mõtlesid, et see oli nali ja tahtsid reisikaaslastele näidata, et Sind juba haneks ei tõmba, (b) ei hoolinud, (c) või ei suutnud aevastust tagasi hoida ja nuuskamata jätta. Ühesõnaga, nüüd on see igatahes tehtud ning tuleb tagajärgedega silmitsi seista.

Kõige mõistlikum tagajärg on ilmselt vestlus, kus selgitatakse, miks ei ole nuuskamine vastuvõetav ja palutakse viisakalt enam mitte nii teha. Tõenäoliselt püüad siis edaspidi selle reegli rikkumist vältida ka.

Lastega Sinu klassis on sama lugu. Proovi järgmisi lahendusi:

 • Püüa aru saada, miks ta reeglit rikkus. Mis vajadust ta rahuldas? Kuidas ta saaks seda teisiti rahuldada? Kas ta teadis, mida tegema peab? Kas teie suhe on nässus? Kas ta päriselt suudab seda reeglit järgida?
 • Selgita, miks selline reegel on ja miks seda on vaja täita. Lase tal seda oma sõnadega seletada.
 • Räägi talle, kuidas tema käitumine Sind mõjutab. Sa ei saa seista teiste vajadustega eest, aga pead enda omade eest seisma.
 • Kaalu selle reegli muutmist, kui see ei ole jõukohane või arusaadav. Aruta seda õpilastega.

Konkreetseid tegevusi ebakohase käitumise ennetamiseks ja tõhusaks reageerimiseks

 • Sõnasta ootused õpilaste käitumisele (koos õpilastega, nt VEPA visioon) õppetöö alguses. Pane need klassi seinale nähtavasse kohta ja tuleta iga tunni alguses meelde. Mida rohkem õpilased seda protsessi juhivad, seda parem.
 • Tunnusta ohtralt sobivat käitumist. See on väga oluline! Ära unusta! Kui muud üle ei jää, kirjuta endale kas või käe peale, aga seda tuleb teha. Vajadusel kasuta mingit preemiasüsteemi (nt memme vigurid, VEPA minutid vmt).
 • Kui kokkulepet või reeglit rikutakse, anna KOHE tagasisidet, st sekku kohe. Ära ignoreeri, sest siis muutuvad need kokkulepped või reeglid mõttetuks. Võimalikud sekkumisviisid:
  • vana hea “õpetaja pilk” (eeldab, et õpilane kindlasti teab, mida ta praegu tegema peaks ja teievaheline suhe on hea), aga pea meeles, et niipea, kui lõppeb ebasobiv käitumine, peab järele tulema sõbralik pilk ja naeratus;
  • nimeline korrale kutsumine (aga see ei ole hea, sest segab teiste õpilaste tööd ja kindlasti kehtib ka siin eeldus, et õpilane teab, mida ta tegema peab);
  • lähed õpilasele juurde ja vaikselt tuletad kokkuleppeid meelde – kõigepealt sõnasta 3-osaline minateade ja seejärel ootus, milline tema käitumine praegu olema peaks, ja kui tema käitumine muutub sobivaks, siis tunnusta;
  • stoppad tegevuse ja arutad terve klassiga, kuidas see käitumine ei sobinud praeguse tegevusega ja millised on ootused käitumisele; vajadusel ole valmis kokkuleppeid või reegleid ümber sõnastama;
  • muuda keskkonda, nt lahuta jutustavad klassikaaslased üksteisest, aga pea meeles, et see on plaaster mitte ravi – kokkulepete või reeglite üle rääkimisega peab ikka tegelema; (mõtle pärast, mis keskkonnas soodustas ebasobivat käitumist, nt õpilastel ei ole midagi teha või ülesanne on igav);
  • kui Sinu koolis on see lubatud ja võimalik, eralda segav õpilane klassist, st saada välja, aga on oluline meeles pidada järgmist:
   • kuhu välja ta läheb? kui kauaks? mida ta seal teeb? mida teete pärast?
   • sel õpilasel peaks olema kaasas taimer (nt ta on väljas kaks minutit ja siis tuleb tagasi), tal peaks olema kindel koht, kus ta on (ideaalis nii, et näed teda), ja tal peaks olema kindel ülesanne, mida ta teeb;
   • pärast tundi või tundide lõppu tuleb see olukord kindlasti rahulikult läbi rääkida;
  • kui Sinu enda emotsioonid “keevad üle”, siis astu ise 30 sekundiks klassist välja, hinga sügavalt (loe sisse hingates neljani ja välja hingates neljani) ja lõdvesta keha; kui oled piisavalt rahulik, mine klassi tagasi ja stoppa õpilaste tegevus ning arutage juhtunu läbi; vajadusel uuendage kokkuleppeid või reegleid;
  • kui õpilane on endale või teistele ohtlik, kutsu kohe kolleeg appi ning eraldage see õpilane klassist, helista lapsevanemale.
 • Tunni alguses võib olla keeruline keskenduda ja õppetööga alustada. Selle ennetamiseks kasuta kindlaid rutiine või protseduure tunni alustamiseks, nt vaikuseminutid, do-in-now-ülesanne, raamatu lugemise minutid vmt.
 • Kui keegi klassis räägib ja teiste ülesanne on kuulata, siis tuleb Sul läbi mõelda, mismoodi see kuulamine “välja näeb”. Lihtsalt istuda ja kuulata ei suuda keegi eriti pikalt. Peagi võib ju juhtuda, et õpilane teeb “kuulamisliigutusi”, aga tegelikult mõtleb millelegi hoopis muule. Kui ülesanne on kuulata, siis sellega koos peaks kindlasti käima mingi ülesanne (nt sõnabingo, lünktekst, küsimuste moodustamine vmt). Eriti igav on õpilase jaoks kuulata, kuidas terve klass vastab kordamööda samale küsimusele. Kui see on vajalik, siis anna õpilastele teine ülesanne ja kutsu õpilane vaikselt enda juurde vastama.
 • Teine koht, kus võib tekkida rohkem sagimist, on juhise andmine. See on ka kriitiline, sest muidu tuleb juhist korrata ja/või õpilased hakkavad valesti pihta. Selle ennetamiseks pea silmas järgmist.
  • Enne juhise andmist peab Sul olema iga lapse täis tähelepanu: tema kõrvad ja silmad on Sinu poole suunatud (kui Su klassis istuvad õpilased gruppides, siis võib juhtuda, et mõni laps on Sinu poole seljaga!). Selleks kasuta mõnd tähelepanu saamise võtet (nt tõsta kätt, aga veel parem, kui sellega kaasneb tuttav hääl, nt suupill, kõlakauss vmt). Kelle tähelepanu said, täna nimeliselt.
  • Anna juhis. Soovitan selle enne kirja panna, et oleksid sõnastuse läbi mõelnud. Ideaalne, kui see juhis on nii kirjalik, suuline kui ka pildiline (Sina ütled, see on tahvlil kirjas ja pildid on juures ka). Hea, kui Sul on juures ka näidis. Abiks on ka see, kui seisad juhise andmise ajal alati sama koha peal. Kui juhis on pikk ja keeruline, siis anna see jupphaaval.
  • Küsi mõne õpilase käest (nt nimepulkadega), mis ta aru sai. Las sõnastab oma sõnadega, mis tegema peab. Paranda, kui vaja.
  • Anna kätte materjalid (töölehed, pliiatsid jmt). Väiksematele õpilastele anna kätte vahendid vahetult enne seda, kui neid vaja läheb. Suurematele võib varakult lauale panna, et hiljem sagimist vähem oleks. Kusjuures, Sa ei pea materjale üldse ise jagama. Selle austava ülesande võib ka õpilasele anda. Eriti mõistlik on, kui see roll on õpilasel, kes vajab rohkem liikumist.
  • Moodusta grupid, paarid vmt, kui see on vajalik. Ära alusta gruppide moodustamisest juhise andmist, sest siis läheb saginas ülejäänud info kaduma. Vahel võib gruppide moodustamine esile kutsuda suuri tundeid.
 • Kaoseohtlikud on ka üleminekud ühelt ülesandelt või tegevuselt teisele. Siin on jälle abiks kindlad rutiinid ja protseduurid. Näiteks Sul on klassis atlastele kindel koht ja kord, kuidas nende toomine ja viimine käib.
 • Tunni lõpus võib juhtuda, et õpilased on väsinud, ei jõua enam keskenduda ja tahaksid juba punuma pista. Nagu oled juba ilmselt märganud, siis rutiinid ja protseduurid aitavad. Tunni alguses peaks tahvlil (alati samas kohas) olema tunni eesmärgid ja/või tegevused, et õpilased teaksid, millal on tunni tegevused tehtud. Tunni lõpus võta alati õpitu kokku ja tunnusta. Korda üle olulised lähenevad tähtajad (nt kodutööd, teadmiste kontrollid jmt). Kindlasti koristage koos klass.

Aga kui see ei tööta?

Vahel tõesti ei piisa planeerimisest, tagasisidest ja vestlusest. See näitab seda, et need ebasobiva käitumise põhjused, mis ülal on nimetatud, on endiselt aktuaalsed. Siis on vaja võtta kolleegid appi. Proovi järgmist:

 • Vaata ise, koos õpilastega või koos kolleegidega üle oma reeglite süsteem ja rutiinid/protseduurid. Kas need on päriselt jõukohased? On need arusaadavad? On need väga erinevad teiste õpetajate omadest? Vahel tuleb ette seda, et ühe õpetajate “valulävi” on väga erinev teiste õpetajate omast (ta ignoreerib seda, mida kolleegi ei ignoreeriks). See võib ajada lapsi segadusse.
 • Mõtle, kas Sina ise käitud nii, nagu kokkulepetes või reeglites kirjas on. Näiteks, kui reegel ütleb, et tunnis ei kasutata nutitelefone, kas siis Sina pead sellest kinni? Kui on vaikse töö aeg, kas siis Sina oled vaikselt või seletad ikka üle klassi?
 • Kutsu kolleeg tundi vaatlema. Ütle talle, et Sul on mure õpilas(t)e käitumisega ja vajad nõu. Arutage pärast, mis ta märkas.
 • Mine ise kolleegi tundi vaatama. Eriti hea, kui vaatled seda sama klassi teise õpetaja tunnis. Ja eriti hea, kui ta enne hooples õpetajate toas, et tal küll selle õpilasega või klassiga probleeme ei ole.
 • Kutsu appi sotsiaalpedagaoog või psühholoog.
 • Suhtle lastevanematega. Selle juures peab arvestama seda, et vanematel ei ole eriti kontrolli selle üle, kuidas nende laps Sinu klassis käitub. Neil on mõned hoovad, mida saavad tagajärgedena kasutada (oo, telefoniaeg, kuidas lapsi küll varem kasvatati?), aga nad ei viibi Sinu tunnis Sinuga koos ja vahetut mõju neil ei ole. Lastevanematest võib olla abi lapse tundmaõppimisel või kui laps vajab spetsiifilist abi, klassi- või koolivälise toe otsimisel.

Kokkuvõtteks, saad Sa palju teha, et ebasobivat käitumist ennetada ja sobivat käitumist soodustada. Pühenda sellele aegsasti ja palju tähelepanu. Ära oota, kuni tekib probleem, vaid võta vastutus oma klassi suhete eest enne selle kerkimist. Kui aga mure on juba kerkinud, otsige koos kolleegidega lahendust üksteiselt õppides. Ja lohuta end sellega, et kui keegi õpetajate toas väidab, et tal küll õpilaste käitumisega probleeme pole, siis ta ilmselt ajab pada. Ükski laps ei sünni teadmisega, kuidas igas olukorras käituda. Me kõik peame seda õppima.

One Trackback to “Õpilaste käitumine on võimatu!”

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: